Haal meer uit je bedrijf met unieke professionals. Ex-militairen in dienst nemen.

Doelgerichte kennismaking & afspraken

We vinden het fijn om eerst uw organisatie & organisatiedoelstellingen in kaart brengen. Hierna zullen we de vacature bespreken. Hierbij komen de benodigde competenties ruim aan bod. Tevens maken we afspraken over het gehele traject en leggen we dit vast in een overeenkomst.

Efficiënt werven & selecteren

Indien voor ons helder is wat uw wensen zijn zullen wij de in potentie geschikte kandidaten benaderen uit onze database of kandidaten benaderen via ons uitgebreide netwerk. De kandidaten die volgens ons in aanmerking komen voor de vacature zullen we eerst telefonisch benaderen voor een oriënterend gesprek.

Uitgebreid selectiegesprek

De meest geschikte kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. In dit gesprek zullen we de kandidaat beoordelen op alle facetten die u belangrijk vind.

Referentiecheck & rapportage

Van elke kandidaat die we bij u aanbieden worden de referenties gecontroleerd. Vervolgens zullen we u een schriftelijke onderbouwing toesturen welke kandidaten volgens ons in aanmerking komen voor de vacature. Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten zullen we tussen de 1-3 kandidaten aanbieden.

Voorstellen & indiensttreding

Hierna zullen de voorgestelde kandidaten door u uitgenodigd worden voor een 1e gesprek. De afspraak hiervoor wordt verzorgd door JobDefense en kunnen ook aanwezig zijn bij het sollicitatiegesprek. Het verdere traject zullen we in overleg aangaan t/m het afsluiten van een arbeidsovereenkomt.

Garantietermijn & evaluatie

Wij proberen er alles aan te doen om de beste kandidaat te krijgen voor uw openstaande vacature. Mocht de overeenkomst binnen de proeftijdperiode eindigen, dan werven en selecteren we kosteloos een nieuwe kandidaat.
Aangezien wij het proces net zo belangrijk vinden als het product nemen we binnen twee maanden na indiensttreding contact met u op om een evaluatie op te maken van het aangelopen traject.

Opdracht plaatsen

Als eerst nemen we contact met u op waarbij we, in een diepgaand gesprek, uw organisatie & organisatiedoelstellingen in kaart brengen en de vacature bespreken. Indien nodig stellen we het functieprofiel op. Een duidelijke en transparante werkwijze.

Over JobDefense

Wij zijn in staat om vanuit ons uigebreide netwerk de juiste kandidaat te vinden én de perfecte match is met uw bedrijfscultuur. We kijken niet alleen naar werkervaring, opleiding en competenties maar zéker ook naar de persoonlijkheid.