ex militair vacature

Inleiding

Het lijkt een discussie van alle tijden. Er zijn legio, goed onderbouwde opvattingen over Werving & Selectie. Wie, wat, waar, waarom en hoe zijn slechts enkele startvragen. Wie zoeken we eigenlijk? Wat moet diegene kennen & kunnen? Waar kijk je dan naar en waarom eigenlijk? En Hoe gaan we dat dan doen?

De discussie is prima natuurlijk en altijd vanuit een goede intentie: professionaliseren in alle opzichten. Deze discussie zal je moeten blijven voeren aangezien we in een tijd leven waarin alles in rap tempo veranderd. Zowel technologie als de doelgroep.

Een vrij vaste waarde is volgens mij de Missie en Visie van een organisatie. De cultuur en structuur waaraan men zich verbonden zou moeten voelen om succesvol te kunnen zijn. Vaak afgeleid uit kernwaarden, de persoonseigenschappen als onderdeel van de competentie.

Mijn motivatie om dit stukje te schrijven is een opmerking onder een post van Tamara Rood over de mismatch tussen vraag en aanbod. De opmerking: HIRE FOR ATTITUDE, TRAIN FOR SKILLS.

Focus je op houdingsaspecten en train voor de kennis en vaardigheden. Dit is natuurlijk een leuk uitgangspunt echter niet altijd en niet volledig toepasbaar. Soms heb je nu éénmaal het Kennen Kunnen nodig naast het Willen & Zijn. Wat zijn die kennis en vaardigheden dan?

Kennis & vaardigheden zijn nodig om competent te zijn binnen een taak of functie. De juiste Attitude is nodig om deze kennis & vaardigheden eigen te maken.

Binnen Defensie is dit zéker van toepassing.

Situatie: Niet het diploma of opleiding

Militairen hebben niet altijd “het Diploma” of “de Opleiding”. Hier lopen ze vaak tegenaan als ze de overstap naar de burgermaatschappij willen maken. De aansluiting op de ambitie en capaciteiten zijn er niet vaak. De motivatie is erde wil is er, in veel gevallen ook de kennis en vaardigheden. Alleen de opleiding en het diploma ontbreekt.

Wél hebben ze vele skills opgedaan binnen Defensie in o.a. algemene militaire cursussen, interne vakinhoudelijke opleidingen en op zichzelf staande certificaten behaald bij een burger instantie.

De kennis & vaardigheden zijn in de praktijk gebracht tijdens trainingen, oefeningen en uitzendingen.

De Korporaal 1 die 10 jaar als Plaatsvervangend Groepscommandant heeft geacteerd binnen een Infanteriepeloton heeft vaak niet de gevraagde of vereiste kennis & vaardigheden voor een (leidinggevende) functie binnen een (logistieke) omgeving op de arbeidsmarkt. Als je gaat kijken naar de ontwikkelde persoonseigenschappen dan zijn die ver bovengemiddeld ontwikkeld.

Een Sergeant met “alleen” MAVO, 20 jaar ervaring, die diverse functies heeft doorlopen in een technische omgeving, het inlichtingen en logistieke domein v.w.b. plannen & coördineren kan heel goed functioneren binnen een omgeving als werkvoorbereider, projectleider of in een adviserende rol binnen een bestuursinstantie.

Een soldaat met 4 jaar ervaring binnen de verbindingen en communicatie, die zijn MBO3 Werktuigbouwkunde niet volledig heeft afgerond omdat hij graag bij de Marine wilde, ontzettend veel affiniteit met techniek heeft, kan prima functioneren binnen een technische omgeving door die ontwikkelde persoonseigenschappen.

Willen = kunnen

In bovenstaand voorbeelden zijn de functionele kennis en vaardigheden niet geheel aanwezig, er is geen diploma en/ of gerichte opleiding voor aansluiting op die ene vacature. Echter de ontwikkelde persoonseigenschappen zijn heel goed ontwikkeld en kunnen vaak als een blauwdruk op veel functies gelegd worden binnen de arbeidsmarkt.

Voor mij zijn deze eigenschappen of Attitude onlosmakelijk verbonden met de wil om jezelf verder te ontwikkelen.

Je kunt namelijk iemand niet leren om integer te zijn. “Ook het juiste doen als niemand kijkt”. Kun je iemand leren om niet te laat te komen? Dat is onderdeel van zijn Attitude, houdingsaspecten die verder vormbaar zijn binnen een Algemene Militaire Opleiding en tijdens je parate periode.

De basis moet er wel zijn, anders ga je een aap een trucje leren. Dat trucje kan prima, totdat de bananen op zijn. Dan zal hij/ zij het toch écht zelf moeten doen. Intrinsieke motivatie komt hierbij kijken & Wilskracht, twee houdingsaspecten en twee hele belangrijke.

Overigens schreef ik eerder al een artikel over Competenties van een militair.

Dat de meesten veelal niet direct de aansluiting vinden op de arbeidsmarkt is het verschil tussen ambitie,- het kennen & kunnen, – het willen/ zijn en tussen het diploma. Daarom wordt er ook in veel cases gekozen voor een (aanvullende) opleiding. De begeleiding binnen Defensie wordt overigens steeds beter hierin.

Mijn ervaring binnen Defensie met collega’s is dat iedereen de verbondenheid voelt en uitdraagt om uiteindelijk bij te dragen aan het volbrengen van de Missie. Wij voelen die verbondenheid omdat we allemaal hetzelfde gevormd zijn, “hetzelfde” mee hebben gemaakt en in dezelfde “ellende” hebben gezeten, vaak met dezelfde humor. Veerkrachtadaptiviteit en relativeringsvermogen zijn belangrijke pijlers hierin.

Dit zie je terug in het feit dat je elkaar soms jaren niet ziet en het weer als vanouds is als je elkaar weer ziet tijdens een cursus of zelfs na je periode bij Defensie. Niet onwaarschijnlijk is dat het dan op een zuipen gaat.

Werving & selectie

Vóóraf ben je geselecteerd op opleidbaarheid. Eén van de testen is o.a. nog steeds de Big Five.

Binnen je Algemene Militaire Opleiding wordt je opgeleid tot basis militair. Naast het opdoen van kennis & vaardigheden, word je hoofdzakelijk gevormd in de houdingsaspecten die nodig zijn om succesvol te zijn binnen de organisatie.

De houdingsaspecten, Attidude (Zijn & Willen) vormen de basis, naast het Kennen & Kunnen.

Iemand kan nog zo goed zijn in wapen-technische handelingen, tactieken en militaire basisvaardigheden. Echter indien betrokkene niet eerlijk is, niet nauwkeurig genoeg is of niet voldoende prestatie wilt leveren faalt de Missie en/ of kunnen er zelfs doden en gewonden vallen.

De Attitude is van wezenlijk belang om te willen leren. De motivatie is over het algemeen hoog hierin.

Zo heb ik na de Elementaire Commando Opleiding de keuze gemaakt om Medic te worden. Aangezien er geen opleiding gegeven werd op dat moment voor slechts 2 man, ben ik de Communicatie-Specialist opleiding ingegaan. Absoluut niet mijn eerste keuze.

ex militair vacature

Omdat mijn drijfveren, motivatie en wilskracht dusdanig aanwezig waren ben ik hier met volle overgave ingedoken. Bleek dat ik het zeer goed deed in deze opleiding.

Uiterst gemotiveerd ging ik 4 maanden later de 105 Commandotroepen Compagnie in en ben in totaal 22 jaar gebleven.

Conclusie

Als we gaan kijken naar het te bereiken effect, zouden organisaties meer mogen focussen op, naar wat iemand kán en wílt doen. Niet zozeer kijken naar diploma, opleiding en relevante (functiegerichte) werkervaring. Juist in de doelgroep van JobDefense, ex-militairen & Dienstverlaters is de Attitude ontzettend goed ontwikkeld.

Velen hebben verborgen talenten. Zijn uitstekende instructeurs, stevige onderhandelaars, prima leidinggevenden, adviseurs, pioniers, projectleiders, werkvoorbereiders, planners en vaak loyaal tot op het bot.

Voor mij staat de houding centraal bij het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in een bepaalde omgeving. Met in het achterhoofd dat de affiniteit en in basis aanwezige skills present moeten zijn.

Kijk naar welke kwaliteiten iemand bezit. Niet zozeer naar opleiding en het diploma. Met de juiste Attidude, je motivatie, drijfveren en wilskracht is écht een hele hoop mogelijk. Dit i.c.m. een juiste basis aan opgedane skills is het goed mogelijk om op vrij korte termijn de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor de functie eigen te maken.

Iemand die WILT en IS, hoef je maar een klein beetje KENNEN & KUNNEN aan toe te voegen. Als de organisatie hem/ haar ook nog eens in het “enthousiasmespectrum” weet te behouden heb je een hele competente, loyale kracht die (on)bewust anderen weet te beïnvloeden en inspireren.

De bal ligt dus bij bedrijven en organisaties. Wat levert uiteindelijk, in alle opzichten meer op?