Defensie en de sector voor transport en logistiek hebben vandaag in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de overname van Defensiepersoneel. Als gevolg van de reorganisatie bij Defensie  zullen 6000 defensiemedewerkers de organisatie gedwongen moeten verlaten. Defensie probeert deze medewerkers zoveel mogelijk te bemiddelen van werk naar werk.

In de overeenkomst zijn voor 2011 en 2012 afspraken gemaakt om de overgang van personeel naar een nieuwe baan in de transportsector zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dan gaat het bijvoorbeeld over afspraken met betrekking tot de kosten, aanvullende opleidingen en stagemogelijkheden.

De overeenkomst richt zich niet alleen op overtollig defensiepersoneel, maar ook op personeel dat de organisatie via de reguliere uitstroom verlaat.  Als gevolg van de vergrijzing verwacht de sector transport op korte termijn ernstige tekorten aan personeel.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door minister van Defensie Hans Hillen en door Peter Sierat, voorzitter van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) en. In het SOOB participeren ondermeer de organisatie Transport Logistiek Nederland,de bedrijfstak Vereniging Verticaal Transport (VVT),  de sociale partners (CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten) en het opleidingsinstituut van de sector Transport en Logistiek (VTL). De werkgeversorganisatie VNO-NCW, in de vorm van het platform Defensie Bedrijfsleven,heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking.

Minister Hillen is blij met de overeenkomst. “Defensie beschikt over bekwaam en goed gemotiveerd personeel. De sector Transport zit met deze afspraak dan ook op de eerste rang.”