Wat kunnen militairen bijdragen aan de arbeidsmarkt met ontwikkelde competenties binnen Defensie? Wat zijn de succesfactoren die militairen bezitten die van waarde zijn voor elke organisatie?

succesfactoren-competenties-voor-elke-organisatie

We hebben er onze mond van vol; competenties. Je ziet ze vaak als opsomming in een vacaturetekst. Soms wel meer dan 10. Het worden er naar mijn gevoel steeds meer. Resultaatgericht, teamplayer, overtuigingskracht, plannen en organiseren, besluitvaardig, verantwoordelijk, zijn er een aantal. Laten we eerlijk wezen, het moet gek lopen als jij deze niet bezit als je een gewéldige vacature tegen het lijf loopt…….

Recruiters en HR- medewerkers hebben het er maar druk mee tegenwoordig. Toch weten veel werkgevers er niet in te slagen de ideale kandidaat te laten solliciteren.

Elke werknemer heeft eigenschappen ontwikkelt om een bepaalde functie uit te oefenen. Iedereen is resultaatgericht, iedereen is in bepaalde mate creatief en iedereen kan samenwerken. Echter, een competentie komt het best tot zijn recht in de omstandigheid waarin iemand zich verkeerd. In hoeverre is de competentie ontwikkelt en wordt deze ingezet om het uiteindelijke doel te halen?

Ik bedoel, een logistiek medewerker moet nauwkeurig kunnen werken omdat anders de bestelling bij de verkeerde klant terecht komt. Een piloot die een re-supply bij nacht moet uitvoeren in gevaarlijk gebied moet ook nauwkeurig werken. Waar zit het verschil van de competentie nauwkeurig werken?

De omstandigheid bepaalt de échte waarde van de competentie. Dit is mijn ervaring tijdens mijn 22 jaar bij Defensie. Zeker als opleider & recruiter bij het Korps Commandotroepen had ik hier vrijwel dagelijks mee te maken.

Onderstaande competenties zijn naar mijn mening de succesfactoren van militairen en nodig om optimaal te kunnen presteren in elke organisatie:

1. Hoge arbeidsethos & “winnaarsmentaliteit”

Je hebt in ons vak meestal niet de mogelijkheid om een opdracht 2 x uit te voeren zonder soms hele nare gevolgen. Als het erop aankomt heb je maar 1 kans. Die moet je pakken. Dit vergt een gedegen voorbereiding & planning. Iets wat tegenwoordig niet vanzelfsprekend is. De “mindset” van de militair om te winnen onder elke omstandigheid breekt een aantal competenties open.

Doelgericht kunnen en moeten werken onder tijdsdruk en de risico’s die de opdracht met zich meebrengt. Soms met afbreuk aan eigen persoonlijk comfort, voor lange duur. Met verschillende omgevingsfactoren die de druk opvoeren nog steeds aan je opdracht denken en alles in het werk stellen deze te halen. Dit vergt een bepaald type mens.

Gezamenlijk streven naar het einddoel en als er niemand in de buurt is om een beslissing te nemen, dan neem je die naar eer en geweten zelf.

De hoge arbeidsethos, de “can-do” & winnaarsmentaliteit maakt dat militairen bereidt zijn net dat beetje extra te lopen om het gewenste resultaat te behalen. Onder druk, in alle omstandigheden resultaatgericht.

Deze instelling van “getting things done” motiveert bovendien andere medewerkers door bewuste en onbewuste beïnvloeding. Een win-win situatie dus.

2. Vakmanschap & Professionaliteit

Militairen moeten vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk uitoefenen. Fysiek en mentaal zware opdrachten in soms uiteenlopende klimatologische omstandigheden. Ze moeten hun taken effectief en vakkundig kunnen vervullen.

De juiste beslissing, op hun niveau nemen in misschien wel onoverzichtelijke situaties.

Hierdoor zijn ze vaak bezig hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Veelal vanuit het gevoel niet te willen falen als het erop aan moet komen. De juiste handelingen verrichten onder druk. Beter willen zijn dan je omgeving, kritisch naar jezelf en anderen. Hier red je levens mee.

De vakbekwaamheid van de militair komt vaak voort uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor en naar je maten. De commitment naar de organisatie, naar anderen en naar jezelf.

De discipline om jezelf te blijven ontwikkelen vormt de basis van professionaliteit en vakmanschap. Dit om de kwaliteit van het uiteindelijke proces, product en omgeving zo hoog mogelijk te krijgen.

Een medewerker die intrinsiek gemotiveerd is om zichzelf te blijven motiveren en ontwikkelen is extreem waardevol voor elke organisatie, als vakman, professional en voorbeeld voor anderen.

3. Adaptiviteit & Het vermogen om samen te werken

De definitie van samenwerken: Het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Binnen Defensie is dit essentieel.

“Een militair is een solist die heel goed kan samenwerken”, vertelde een collega ooit.

Hoe weet je nu of iemand goed kan samenwerken? Hoe zit het nu op de arbeidsmarkt? Waar kijk je naar of vraag je naar bij een sollicitatiegesprek?

Naar mijn mening wordt de competentie samenwerken veel te licht opgepakt. Of iemand goed kan samenwerken hangt af van veel externe factoren, hangt af van meerdere eigenschappen van de persoon in kwestie en de persoonlijkheden in de betreffende groep.

In deze tijd wordt er niet alleen gevraagd om in een team de taken te verdelen en een klus te klaren. Er wordt gevraagd om een groep mensen te verbinden, je netwerk te gebruiken, online & offline, je aan te passen aan de ander, het groepsbelang voorop te stellen, rekening houden met alle partijen, met alle (digitale) middelen ter beschikking, ook na 17.00, in het weekend en onder elke omstandigheid.

De ervaring die mannen en vrouwen hebben binnen Defensie op het gebied van samenwerken maakt dat zij zich bewust en onbewust aanpassen aan de omgeving om zodoende de samenwerking te bevorderen. Deze adaptiviteit is voor mij het “gezamenlijk inzetten.”

4. Flexibiliteit & Creativiteit

“Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Mijn ervaring is dat je een opdracht nog zo goed kunt voorbereiden, echter als de omstandigheden waar je geen invloed op hebt wijzigen, je flexibel en creatief moet zijn om het uiteindelijke doel te halen binnen de kaders van de regels.

Door jarenlange training op het scherpst van de snede in alle “branches” binnen Defensie is de mate van flexibiliteit en creativiteit voor de meesten een 2e natuur geworden.

De creativiteit van o.a. de instructeur in opleiden en trainen doet een beroep op de flexibiliteit van de leerling. Met deze methode wordt anders denken bevordert om het gestelde doel te behalen.

Je kunt namelijk altijd nog terugvallen op je drills. Maak een beslissing, vraag rook aan, luister naar je “subordinates”, weeg zaken snel af en maak een beslissing.

Door de continuïteit in opleiden en trainen, oefeningen & uitzendingen wordt er telkens een beroep gedaan op de flexibiliteit en creativiteit van de militair.

Wijzigen de omstandigheden? Zorg dan dat je meedenkt in “de lijn” van de commandant of leidinggevende. Hou het gewenste effect voor ogen.

De arbeidsmarkt is niet veel anders als het aankomt op opdrachten verstrekken. Deze komen van “bovenaf”. Het is de taak om van “onderaf” te informeren zodat opdrachten mogelijk bijgesteld kunnen worden. Of wellicht van “onderaf” creatieve oplossingen aandragen.

Door de mate van flexibiliteit en creativiteit i.r.t. wijzigende omstandigheden zijn ex-militairen over het algemeen uitermate goed in staat de doelstelling voor ogen te houden in hun eigen besluitvorming.

5. Analyseren & Conceptualiseren

Opdrachten zijn vaak complex bij Defensie. Tot op individueel soldaten niveau worden er vaak verantwoordelijkheden neergelegd die verstrekkende gevolgen kunnen hebben als er geen goede analyse plaatsvindt.

Een gedegen analyse en conceptvorming is een logische stap in elke besluitvorming. Of je nu thuis gaat verbouwen, op vakantie gaat of een militaire operatie leidt.

Analyseren en conceptualiseren wordt al onbewust heel vroeg mee begonnen.

Dit begint in de opleiding heel basaal met korte en eenvoudige opdrachten. Jongens en meisjes van 17 – 20 begeleiden in het nemen, dragen en afleggen van verantwoordelijkheid. Zelfstandig werken, initiatief nemen, alles in zijn/ haar vermogen in het werk stellen om de opdracht te halen. Het groepsbelang voorop te stellen om het gewenste resultaat te behalen. Iedereen analyseert continu zijn of haar (deel)opdracht en maakt een plan.

Een rode draad in de verschillende opleidingen en trainingen. Het verstrekken en uitvoeren van opdrachten is wat Defensie kenmerkt. Het continue af moeten wegen van zaken die betrekking hebben op het uiteindelijke resultaat.

Naar mijn mening zijn bovenstaande competenties de succesfactoren van militairen die bij kunnen dragen aan het succes van elke organisatie. Je continu kunnen aanpassen aan elke omgeving, analyseren van situaties en opdrachten, rekening houdend met wisselende factoren en het gestelde doel niet uit het oog verliezen.

Deel dit bericht op Linkedin >>

Deel dit bericht met de maten!