mypicErvaren besluitvaardige leider zoekt baan binnen veiligheidsdomein

Zaken waarin ik veel ervaring heb, zijn leiding geven en personeel begeleiden. Hierin heb ik ook een aantal opleidingen gevolgd. Resultaatgericht aansturing geven aan een opdracht, project of andere uitdaging, maar wel op een mensgerichte manier. Dit is mijn manier van aanpak. Competenties waarover ik beschik, zijn onder andere analyseren, plannen en organiseren, nauwkeurig werken, mensgerichtheid en resultaatgerichtheid. Tot slot zou ik mezelf willen omschrijven als besluitvaardig, stressbestendig en voorzien van een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Ervaring

Staf Onderofficier Operatien (planner/coördinator), Min v Defensie, Arnhem
november 2017 – Heden

In mijn functie binnen de staf van een inlichtingeneenheid van ruim 100 man, ben ik verantwoordelijk voor onder andere:

 • De analyse en planning van militaire operaties waar meerdere eenheden en specialisten
  bij betrokken zijn.
 • De begeleiding en aansturing van lopende operaties, vanuit een operatiecentrum.
 • Begeleiding en coaching van ervaren officieren en onderofficieren binnen de eenheid.
 • Planning en invulling geven aan het trainingsprogramma (o.a. oefeningen).
 • Planning van individuele opleidingen en trainingen.

Plaatsvervangend pelotonscommandant, Min v Defensie, Oirschot
november 2014 – november 2017

Gedurende deze functie was ik de meest ervaren onderofficier binnen een peloton van 24 man, dat inwinnen van informatie als belangrijkste doelstelling had. Mijn verantwoordelijkheden waren onder andere:

 • Leiding geven aan een peloton, aangevuld met externe eenheden en specialisten.
  zowel in vredestijd, crisis situaties en oefeningen.
 • Analyseren en plannen van de operaties die ons peloton moest uitvoeren.
 • Begeleiding en coaching van mijn ondergeschikte onderofficieren en schriftelijk
  vastleggen hiervan.
 • Begeleiden en advisering van mijn commandant.
 • Trainingsdoelen opstellen, plannen en invulling geven hieraan.
  Gedurende deze functie ben ik 2 keer uitgezonden geweest. In 2016 naar Uganda en in
  2017 naar Mali.

Instructeur vaktechnische opleiding, Min v Defensie, Amersfoort
oktober 2012 – november 2014

Als instructeur bij de vaktechnische opleiding (verkenning) was ik werkzaam in een instructiegroep die militairen opleidt nadat zij hun initiële opleiding afgerond hebben. Mijn taken waren:

 • Instructie / les geven aan officieren en onderofficieren.
 • Begeleiding geven aan deze leerlingen (feedback geven en begeleidingsgesprekken
  voeren) en schriftelijke rapportages maken van hun voortgang.
 • ‘Vormén’ van hét gédrag van dé léérlingén (dénk aan méntalé trainingén gévén,
  bewust maken van verantwoordelijkheden, etc).

Commandant Verkenningsgroep, Min v Defensie, Oirschot
oktober 2009 – oktober 2012

 • Als commandant van een verkenningsgroep ben je meewerkend voorman van een groep
  van 2 pantservoertuigen en 6 verkenners. Mijn werkzaamheden waren onder andere:
 • Leiding geven aan een groep gedurende de uitvoering van operaties en in vredestijd.
 • Plannen van operaties op groepsniveau.
 • Verwerken en rapporteren van de ingewonnen informatie, na afloop van operaties.
 • Instructie geven aan de groep of aan meerdere groepen.
 • Begeleiden van en functioneringsgesprekken voeren met het personeel
  Gedurende deze periode ben ik met mijn ploeg voor 6 maanden te werk gesteld in het
  buitenland.

Commandant verkenningsvoertuig, Min v Defensie, Oirschot
juli 2007 – oktober 2009

 • Dit was mijn eerste functie als onderofficier binnen defensie. In deze functie had ik de ruimte om
  mezelf verder te ontwikkelen en het vak eigen te maken. Mijn taken waren onder andere:
 • Ondersteunen van de groepscommandant bij de planning van operaties.
 • Aansturing geven aan een pantservoertuig dat opereert binnen een samenwerkende
  groep.
 • Instructie / les geven aan een of meerdere groepen.
 • Voeren van functioneringsgesprekken en schriftelijk vast leggen hiervan.
  In deze periode ben ik op uitzending geweest naar Afghanistan.

Zeilmaker, Key-Doek Zeilmakerij, Echt
januari 2004 – maart 2006

Ik heb in deze tijd bij een zeilmakerij gewerkt. Mijn taken hier bestonden uit het opmeten, vervaardigen en monteren van alle denkbare soorten producten die van zeil en doek gemaakt kunnen worden. Verder behoorde klantencontact en administratieve afhandeling van de werkzaamheden ook bij mijn takenpakket. In de tussentijd heb ik nog de opleiding tot rijinstructeur Cat B gevolgd.

Manschap, Min v Defensie, ’t Harde
september 1999 – januari 2004

In deze periode heb ik meerdere functies doorlopen binnen verschillende onderdelen van de Landmacht. Vanaf 2002 heb ik als meewerkend voorman opgetreden (wat eigenlijk een onderofficiers functie is). Omdat doorstroom naar de KMS tijdelijk niet mogelijk was heb ik hierna een zijstap gemaakt naar de burgermaatschappij. Gedurende deze periode ben ik 6 maanden uitgezonden geweest naar Bosnië.

Interesses & Talen
Reizen | Wintersport | Sporten

Nederlands Spreekvaardigheid: moedertaal Schrijfvaardigheid: goed
Engels Spreekvaardigheid: goed Schrijfvaardigheid: redelijk

Opleiding

 • HAVO, BC Sittard, Sittard – augustus 1994 – juni 1999

Certificaten & diploma’s

 • Rij instructeur Cat B, De Verkeersacademie, Best – februari 2004 – februari 2005
 • Onderofficiersopleiding (MBO niv 3), Min v defensie, Weert – april 2006 – juli 2007
 • Opleiding tot onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Voornamelijk gericht op de drie pijlers: leiderschap, instructeur en vakman binnen het eigen wapen/dienstvak.
 • Primaire vorming onderofficieren (MBO niv 4), Min v Defensie, Weert/A’foort – maart 2011 – mei 2011
  Vervolgopleiding voor ervaren onderofficieren. De nadruk ligt op het leren managen van een peloton (bestaande uit 24 man) en het functioneren binnen een staf.
 • Aanvullende Instructie Bekwaamheid, Min v Defensie, Budel – januari 2013 – november 2013
  Deze opleiding is tweeledig.
  1. Gevorderde didactische vaardigheden aanleren.
  2. Het voeren van onder andere begeleiding-, functionering,- en confrontatiegesprekken.
  Na het volgen van deze opleiding is men bevoegd om op een opleidingscentrum van defensie te werken.
 • Mentor, Min v Defensie, Budel – januari 2014 – oktober 2014
  Begeleiden en coachen van ervaren onderofficieren / praktijkleermeesters. Het vast stellen van hun leerbehoeften en deze met de juiste leerstijlen op een hoger niveau tillen.

Werkomgeving: Deze kandidaat heeft aangegeven het liefst te willen werken in zuid-oost Brabant of Limburg.

Neem contact op

[gravityform id=”7″ title=”false” description=”false”]